double-cleansing-1.jpg

Double cleansing là gì?

Có thể hiểu nôm na là làm sạch da 2 lần hay rửa mặt 2 lần. Hàng ngày làn da của bạn phải tiếp xúc với nhiều khói bụi, môi …

Top