Tuổi Dậu hợp hướng nào

“Xin chào tòa soạn phunu.news, tôi muốn hỏi tuổi dậu hợp hướng nào bởi vì hai vợ chồng tôi có ý định xây nhà vào cuối năm nay”. Tòa soạn chúng mình xin chia sẽ câu trả lời với bạn.

Tuổi Dậu hợp hướng nào – Kỷ Dậu

Hướng mệnh trạch của gia chủ tuổi kỷ dậu
Tuổi Dậu hợp hướng nào: Bắc (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Đông (Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Nam (Cải thiện sức khỏe, trường thọ); Đông Nam (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
– Tuổi Kỷ Dậu kỵ hướng nào: Tây Bắc (Không may mắn, thị phi, thất bại); Tây Nam (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn); Tây (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử); Đông Bắc (Phá sản, bệnh tật chết người).

tuổi dậu hợp hướng nào

Hướng khí hậu của gia chủ tuổi kỷ dậu

Khi xây nhà ai cũng chọn những hướng có đầy đủ ánh sáng và gió để cho ngôi nhà lúc nào cũng mát mẻ, thông thoáng. Tuổi Kỷ Dậu nên xây nhà hướng về phía Nam vì như vậy ngôi nhà của bạn sẽ mát mẻ vào mùa hạ và ấm áp vào mùa đông.
Phương vị của tuổi kỷ dậu
Xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái, gia chủ tuổi kỷ dậu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi kỷ dậu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam.
Tuổi Tân Dậu hợp hướng nào

Hướng mệnh trạch của gia chủ tuổi tân dậu
Tuổi Dậu 1981 hợp hướng nào: Nam (Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Đông Nam (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Bắc (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử); Đông (Cải thiện sức khỏe, trường thọ).
Tuổi Tân Dậu kỵ hướng nào: Tây Nam (Phá sản, bệnh tật chết người); Tây (Không may mắn, thị phi, thất bại); Đông Bắc (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn); Tây Bắc (Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn).
Hướng khí hậu của gia chủ tuổi tân dậu

Việt Nam khí hậu nóng, ẩm nên khi xây nhà mọi người thường chọn hướng Nam vì đây là hướng đón gió khiến cho ngôi nhà luôn mát mẻ vào mùa hạ và ấp áp vào mùa đông.
Phương vị của tuổi tân dậu
Xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái, gia chủ tuổi tân dậu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi tân dậu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam.

tuổi dậu hợp hướng nào

Tuổi Dậu hợp hướng nào – Đinh Dậu

Hướng mệnh trạch của gia chủ tuổi đinh dậu
Tuổi Dậu hợp hướng nào: Tây Bắc (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Đông Bắc (Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Tây Nam (Cải thiện sức khỏe, trường thọ); Tây (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
Tuổi Đinh Dậu kỵ hướng nhà nào: Bắc (Không may mắn, thị phi, thất bại); Đông (Phá sản, bệnh tật chết người); Đông Nam (Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn); Nam (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn).
Hướng khí hậu của gia chủ tuổi đinh dậu

Trong tất cả các hướng thì Nam, Đông Nam, Tây Nam là hướng đón nhiều gió nhất, do khí hậu nước ta nóng ẩm nên khi xây nhà đa số mọi người đều chọn những hướng này để ngôi nhà có thể mát mẻ hơn vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.
Phương vị của tuổi đinh dậu
Xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái, gia chủ tuổi đinh dậu thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi đinh dậu không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam.

Tuổi Dậu hợp hướng nào – Quý Dậu

Hướng mệnh trạch của gia chủ tuổi quý dậu
Tuổi Dậu hợp hướng nào: Tây Bắc (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Đông Bắc (Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Tây Nam (Cải thiện sức khỏe, trường thọ); Tây (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
Tuổi Quý Dậu kỵ với hướng nào: Bắc (Không may mắn, thị phi, thất bại); Đông (Phá sản, bệnh tật chết người); Đông Nam (Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn); Nam (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn).
Hướng khí hậu của gia chủ tuổi quý dậu

Tuổi Quý Dậu nên xây nhà ở hướng Nam, đây là hướng đón gió và ánh sáng nhiều nhất, thuận lợi cho sức khỏe và việc làm ăn
Phương vị của tuổi quý dậu
Xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái, gia chủ tuổi quý dậu thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. Gia chủ tuổi quý dậu không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam.

Tuổi Dậu hợp hướng nào – Ất Dậu

Hướng mệnh trạch của gia chủ tuổi ất dậu
Tuổi Dậu hợp hướng nào: Bắc (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Đông (Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Nam (Cải thiện sức khỏe, trường thọ); Đông Nam (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
Tuổi Ất Dậu kỵ hướng nào: Tây Bắc (Không may mắn, thị phi, thất bại); Đông Bắc (Phá sản, bệnh tật chết người); Tây (Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn); Tây Nam (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn).

tuổi dậu hợp hướng nào

Hướng khí hậu của gia chủ tuổi ất dậu

Cũng như các tuổi khác, gia chủ tuổi Ất Dậu nên xây nhà ở hướng Nam vì đây là hướng đón nhiều gió và ánh sáng nhất, tốt cho sức khỏe và tài vận của gia chủ tuổi Nhâm Ất Dậu.
Phương vị của tuổi ất dậu

Xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái, gia chủ tuổi ất dậu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. Gia chủ tuổi ất dậu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam.

Chúc các bạn tuổi Dậu có được một ngôi nhà như ý muốn!

Top